“Mermer Ocak Makinaları Şasilerinin Kaynak Robotu ile İmalatının Yapılması ve İhracat Kapasitesinin Artırılması” başlıklı projemiz KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Proje Destek Programı, Orta İleri Teknoloji Sektörlerinin Üretim ve İhracattaki Ağırlığının Artırılması kapsamında başarıyla tamamlanmıştır (2018-2019). KOSGEB’e desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 


Proje Amacı ve Yapılan Çalışmalar:

Projede yüksek teknoloji sektöründeki robotik kaynak sisteminin mermer ocak makinalarında kullanılarak üretim ve ihracat kapasitesindeki ağırlığının artırılması amaçlanmıştır. Şirketimizde toplamda 9 farklı tipte mermer ocak makinalarının şasileri daha önce insan gücüyle el kaynağı yapılarak üretilmekteydi. El ile yapılan kaynakta kaynak kalitesi, kaynak yapan kişinin tecrübesine bağlıdır ve üretim zamanı oldukça uzun sürmektedir. Bu yüzden proje kapsamında öncelikle bir kaynak robotu sistemi satın alınması, fabrikaya kurulumu, faaliyete alma, eğitim, deneme ve seri üretime başlanması amaçlanmıştır. Böylece mevcut makinaların şasilerinin insan eli değmeden mevcut duruma göre çok daha hızlı ve yüksek kalitede üretimi planlanmıştır. Diğer taraftan satışların çoğu yurt içi satışlardan oluşmaktadır. Firmamız mermer ocak makinaları imalatında yurt içinde saygın, 50 yıla yakın tecrübesi olmasına rağmen yurt dışı pazarlara açılma açısından hak ettiği yeri alamamıştır. Mevcut haliyle iç piyasadaki taleplere ancak yetişebilmektedir. Proje kapsamında kaynak robotu sayesinde üretim kapasitesinin ve kalitesinin artırılması,  tedarik süresinin kısaltılmasını sağlanmıştır.  İhracat kapasitesini artırmak için yurt dışı toplantı, fuar katılımı ile firma ve makine tanımı yapılarak yurt dışı pazarlara açılım ve yurt dışı satışların artırılması sağlanmıştır.